[Część Praktyczna] Założenia dotyczące KPP – Założenie 1: BLS Dorosły