Nasz Zespół

Paweł Cygan

ratownik medyczny / instruktor

Paweł Cygan

Specjalista do spraw marketingu organizacji. Jeden z założycieli Save A Life, Ratownik Medyczny, Instruktor EFR. Absolwent Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - kierunek: Ratownictwo medyczne. Studia ukończył w 2013 roku,a następnie w tym samym roku ukończył międzynarodowy kurs instruktorski Emergency First Responcse.. Od roku 2017 pracuje jako Ratownik Medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w Niepołomicach.

Marcin Sitarz

RATOWNIK MEDYCZNY / INSTRUKTOR

Marcin Sitarz

Specjalista do spraw szkoleń. Kierownik merytoryczny kursów. Jeden z założycieli Save A Life. Ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy z międzynarodowymi uprawnieniami Emergency First Responce, od 2008 roku działa czynnie jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. Absolwent licznych kursów z zakresu Ratownictwa medycznego m.in. Primary Care with AED, Secondary Care, Care for Children, instruktor z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który szkoli służby ratunkowe wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, absolwent PPWSZ w Nowym Targu gdzie ukończył studia na kierunku Ratownictwo Medyczne.

Tadeusz Dubel

ratownik medyczny / instruktor

Tadeusz Dubel

Specjalista do spraw pozyskiwania środków na organizowanie szkoleń. Od 2007 roku Ratownik medyczny pracujący w Zespołach Ratownictwa Medycznego, od 2012 roku instruktor na kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kursach dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego, od 2013 roku wykładowca przedmiotów medycznych w szkole policealnej kształcącej w zawodzie ratownik medyczny. Ukończone kursy - PHTLS, ILS, ALS, PALS. Ratownik wodny z patentem sternika motorowodnego.

"Kilkanaście lat pracy utwierdziło mnie w przekonaniu, że  robię to co chciałem i jeszcze daleka droga, aby znudzić się tą  pracą . Im więcej wiedzy zdobywam, to dochodzę do wniosku, że 'Scio me nihil scire' "

Rafał Cygan

lekarz Specjalista Chirurgii Ogólnej

Rafał Cygan

W 2004 ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej - Wydział Lekarski. Od 2012 Specjalista Chirurgii Ogónej. W 2009 roku rozpoczął pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala St. Żeromskiego. Od 2006 roku pracuje na oddziale Chirurgii Ogólnej. Od początku swej pracy działał czynnie jako lekarz w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. Posiada aktualne szkolenia i kursy ALS, ITLS, PALS, USG. Czynnie uczestniczy w ogólnokrajowych i lokalnych specjalistycznych zjazdach i konferencjach.

Michał Dudek

lekarz, specjalista medycyny ratunkowej

Michał Dudek

Z zacięciem chirurgiczno-urazowym, w trakcie doktoratu. Do niedawna wieloletni dyrektor ds. lecznictwa w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym i współorganizator Zimowych Mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym. Z przyzwyczajenia jeździ w ZRM, a z pasji szyje i składa z puzzli urazowych pacjentów w SOR.

Damian Kaczor

Ratownik Medyczny / INSTRUKTOR

Damian Kaczor
Nasz Bloger. Starszy Ratownik Medyczny. Uzyskał stopień Licencjata Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych na kierunku Ratownictwo Medyczne. Praktyk w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego od 2014r. Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej - tytuł uzyskany w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Czynny Instruktor Pierwszej Pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Sędzia Podbabiogórskich Zawodów Ratowniczo-Gaśniczych. Wielokrotnie współpracował z Komendą Powiatową w organizowaniu zawodów z pierwszej pomocy dla szkół. Młodszy Ratownik Wodny. Ukończył Kursy: Ratownictwa Wodnego i Wód Szybko płynących, Ratownictwa Jaskiniowego, Technik Linowych i Ratownictwa Wysokościowego. Instruktor Projektu Unijnego kierowanego do Ratowników Medycznych z zakresu Chorób Układu Krążenia i Stanów Nagłych. Pasjonat Medycyny Ratunkowej, turystyki wysokogórskiej.

Bartłomiej Czyż

PIELĘGNIARZ / INSTRUKTOR

Bartłomiej Czyż

Specjalista do spraw szkoleń dla Ratowników Medycznych. Pielęgniarz, absolwent Collegium Medicum UJ i PWSZ w Tarnowie. Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego. Przedstawiciel do spraw promocji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. Instruktor i wykładowca kursów zaawansowanych czynności ratujących życie z ramienia Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Kierownik, instruktor kursów resuscytacji noworodka. Instruktor i wykładowca kursów KDRM i kursów dokształcających dla ratowników medycznych. Od 2010 roku związany z PRM początkowo jako pracownik urazowo – kradiologicznej Izby Przyjęć jednego z Krakowskich szpitali, następnie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W 2008 roku ukończył kurs „Podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne oraz postępowanie w stanach zagrożenia życia”, 2011 rok Kurs BLS Provider i BLS Instructor z ramienia PRC. W 2012 ukończył kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego i tego samego roku roku otworzył specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunowego oraz ukończył kursy: „Stany zagrożenia życia w pediatrii”, „Wykonywanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonywanie wkłucia doszpikowego”, „Stany nagłe pochodzenia urazowego”, „Specjalistyczne zabiegi ratujące życie w opiece przedszpitalnej”. Od 2019 roku jako pracownik etatowy KPR startuje w zawodach z zakresu Ratownictwa Medycznego. Zdobywca brązowego pucharu mistrzostw małopolski 2019, zdobywca złotego pucharu V Mistrzostw w ratownictwie Medycznym 2019 PWSZ w Sanoku. Jedyna łysa pielęgniarka z brodą w zespole!

Andrzej Morajda

Ratownik Medyczny / Pielęgniarz

Andrzej Morajda

Trener kompetencji medycznych i profilaktycznych, Specjalista ds. Ratownictwa Medycznego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak i Kardiologii, Certyfikowany Instruktor Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji, Pracownik Pogotowia Ratunkowego, Kardiologii Inwazyjnej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Radiologii Zabiegowej.

Doświadczanie zawodowe zdobywał pracując w Pogotowiu Ratunkowym oraz na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 2003 roku zajmuje się szkoleniami medycznymi, początkowo jako Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji prowadząc kursy w zakresie podstawowych zabiegów ratujących życie aktualne kursy zaawansowane. Zafascynowany zagadnieniami środków psychoaktywnych, specjalizuje się w szkoleniach profilaktycznych dotyczących alkoholu, narkotyków i dopalaczy kierowanych do młodzieży, pedagogów oraz rodziców. CEO Centrum Szkoleniowego ENDELEA.

Patryk Urbańczyk

RATOWNIK MEDYCZNY / ŻOŁNIERZ / INSTRUKTOR

Patryk Urbańczyk

Emerytowany żołnierz zawodowy i ratownik medyczny, absolwent Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na kierunku Ratownictwo Medyczne. Weteran misji wojskowych w Iraku i Afganistanie jako żołnierz pododdziałów bojowych w strukturach sił NATO. W swojej macierzystej jednostce powietrznodesantowej szkoli żołnierzy z zakresu ratownictwa pola walki.

Mateusz Zwierczyk

RATOWNIK MEDYCZNY / STRAŻAK / INSTRUKTOR

Mateusz Zwierczyk

Pomysłodawca i kierownik do spraw ćwiczeń plenerowych "Strażak" Państwowej Straży Pożarnej, Ratownik medyczny. Absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w 2010 roku. W 2013 ukończył Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na kierunku Ratownictwo Medyczne. Absolwent wielu kursów ratowniczych, m.in. kursu ratownika pod pokładem śmigłowca, kursu ratownictwa wysokościowego PSP. Posiada międzynarodowe certyfikaty takie jak BLS -AED, PALS, ITLS. Na co dzień pracuje w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Krakowie, gdzie jest również ratownikiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego. Jednocześnie pracuje jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Karol Bagiński

RATOWNIK MEDYCZNY / INSTRUKTOR

Karol Bagiński

Od 2008 roku pracuje jako ratownik medyczny służąc pomocą potrzebującym w ramach państwowego systemu Ratownictwa Medycznego, od 2013 roku również jako dyspozytor medyczny w Centrum Dyspozytorskim w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. W 2008r. ukończył kurs młodszego ratownika WOPR, a od 2012 roku przynależy również do Grupy Beskidzkiej GOPR, gdzie jako instruktor prowadzi szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

"Ta trudna i wymagająca praca sprawia mi przyjemność, po prostu kocham to co robię."

Marcin Górecki

Pielęgniarz / Instruktor

Marcin Górecki

Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, mgr pielęgniarstwa. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. Doświadczenie w pracy w pediatrycznym oddziale szpitalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2000 roku w opiece pozaszpitalnej - ZRM: P, S, N, T-S, obecnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od 2007 roku instruktor.
Fascynacja: pacjent jako człowiek. Hobby: ornitologia.

Łukasz Petek

ratownik medyczny / INSTRUKTOR

Łukasz Petek

Od 16 lat ratownik medyczny zatrudniony w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego szpitala w Wadowicach w wyjazdowych Zespołach Ratownictwa Medycznego, obecnie na stanowisku kierowcy ratownika w karetce. Od 2009 roku instruktor prowadzący szkolenia z pierwszej pomocy oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób z różnych grup społecznych.
Cechy, które go wyróżniają to profesjonalizm i opanowanie w pracy, życzliwość
i wyrozumiałość dla innych, a równocześnie pewność siebie w podejmowaniu decyzji, co przekłada się na świetny kontakt zarówno z pacjentami,
jak i z uczestnikami szkoleń i kursów.
Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w zawodzie ratownika medycznego sprawia, że jako instruktor KPP potrafi w sposób przejrzysty, zrozumiały i ciekawy dla szkolonych osób przekazać posiadaną wiedzę
i umiejętności. Jednocześnie jest bardzo dobrym słuchaczem i zawsze służy adekwatną radą i pomocą nie tylko w kwestiach medycznych, ale również tych dotyczących życia codziennego.

Piotr Babik

RATOWNIK MEDYCZNY / INSTRUKTOR

Piotr Babik

Absolwent studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo, obecnie student drugiego roku studiów pielęgniarskich- magisterskich w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Od 2016 roku ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, od 2017 ratownik medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego w ZZOZ w Wadowicach. Pielęgniarz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Oświęcimiu. Czynny instruktor pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. W 2019 roku wyróżniony jako Ambasador Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za liczne akcje, szkolenia, działalność społeczną oraz organizacyjną na rzecz uczelni oraz propagowanie wartości ochrony zdrowia jako wartości najwyższej. Sędzia Podbabiogórskich Zawodów Ratowniczo-Gaśniczych.  

Patryk Zwierczyk

ratownik medyczny / STRAŻAK / INSTRUKTOR

Patryk Zwierczyk

Od 15 lat ratownik medyczny zatrudniony w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Straży Pożarnej. Tematy ratownicze oraz chęć niesienia pomocy innym były obecne w jego życiu od najmłodszych lat! Swoją pierwszą przygodę ze służbą w szeregach mundurowych, rozpoczął już jako młody chłopiec w Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłopieniu. Podczas kolejnych lat edukacji, zdobywał wiedzę i doświadczenie, które pomogły mu podjąć życiową decyzję, o byciu zawodowym strażakiem. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości i ukończeniu szkoły średniej, rozpoczął edukację w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Kończąc dwuletnią szkołę, otrzymałe stopień w korpusie aspirantów.

Obecnie służy na Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej numer 3 w Krakowie. Jednostka ta specjalizuje się w ratownictwie wysokościowym. Dzięki czynnej działalności w Grupie Ratownictwa Wysokościowego miał możliwość zrealizować wiele szkoleń i kursów, m.in. kursy ratownika wysokościowego PSP oraz kurs ratownika pod pokładem śmigłowca. Po odpowiednim przeszkoleniu zdobył również kartę taternika jaskiniowego.

Praca w Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz czynna działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej na Podłopieniu, to nie jedyne zakresy jego pasji. Po trzech latach studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne, podjął pracę w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Dzięki temu może poszerzać swoją wiedzę z dziedzin medycznych i uzupełniać je o tematy ratownicze.

"Staram się nie stać w miejscu i nieustannie szkolić oraz szlifować swoje umiejętności, aby móc wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej!"

Monika Michalska

psycholog / INSTRUKTOR

Monika Michalska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2000 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy ze służbami mundurowymi. Jest certyfikowanym członkiem Sekcji Interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Katarzyna Chodzicka

INSTRUKTOR / POŁOŻNA

Mariusz Hutniczak

Położna z 30-letnim stażem pracy w Szpitalu w Wadowicach na oddziale ginekologiczno-położniczym. Absolwentka studiów magisterskich CMUJ w Krakowie, kierunek pielęgniarstwo. Ukończyła studia podyplomowe na UJ - Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej. W 2019 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Przez wiele lat była instruktorką szkoły rodzenia w Wadowicach.

Mariusz Hutniczak

RATOWNIK MEDYCZNY / Instruktor

Mariusz Hutniczak

Ukończenie kursu KPP w 2002r. 3 krotny start w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym KSRG w latach 2004-2007. Ukończenie studiów Ratownicwta Medycznego od 2008 r. Od 2007 praca w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Od 2009r pół etatu w ZOZ w Wadowicach w zespołach wyjazdowych. 3 krotny start w Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym. 2 krotny Udział w Manewrach Maltansko Strazackich i Manewrach Ratowniczych w Kryrach. Udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach w ramach KPP w Barczewie. Pomysłodawca Manewrów Ratowniczo Gaśniczych w Hecznarowicach. Pomysłodawca i organizator Podbabiogórskich Zawodów Ratowniczo Gaśniczych w Lachowicach, Międzyszkolnego Turnieju Pierwszej Pomocy dla szkół z gminy Stryszawa, Integracyjnego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Stryszawa. Ukończone 1, 2, 3 stopień kursu pożarniczego, kurs dowódców. Od 2015r v-ce prezes, naczelnik OSP Lachowice.

Mateusz Żydek

RATOWNIK MEDYCZNY / INSTRUKTOR

Mateusz Żydek

Ratownik medyczny od 2014 roku. Działa w zespołach wyjazdowych a także na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Kierowca karetki systemowej. Gromadzi nowe doświadczenia i poszerza wiedzę w temacie ratownictwa, ostatnio szkoląc się na kursie USG Point Of Care.