Zabezpieczenie medyczne w miejscu pracy – punkt zabezpieczenia medycznego w miejscu pracy

Zabezpieczenie medyczne w miejscu pracy

Zabezpieczenie medyczne w miejscu pracy polega na zapewnieniu w miejscu świadczenia pracy ratownika medycznego, pielęgniarki i/lub lekarza. Każda z tych osób ma za zadanie udzielanie pomocy w sytuacji wystąpienia wypadku.

Według statystyk w 2020 roku zgłoszono aż 62 740 osób poszkodowanych przy pracy. Liczba osób śmiertelnie rannych wynosiła 0,3%.


W większości przypadków polskie prawo nie wymaga od pracodawców zapewnienia w miejscu świadczenia pracy obecności ratownika medycznego i/lub lekarza. Warto jednak zwrócić uwagę, że są zawody, które są szczególnie narażone na wystąpienie poważnego wypadku i w takich przypadkach uzasadniona jest obecność ratownika czy lekarza.

Punkt zabezpieczenia medycznego w miejscu pracy

Każdy punkt zabezpieczenia medycznego w miejscu pracy składa się z ratownika medycznego i/lub pielęgniarki. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość obecności lekarza.

 

Do standardowego wyposażenia punktu zabezpieczenia medycznego w miejscu pracy są np.:

  • Zestaw do reanimacji, tj.: defibrylator, zestaw do intubacji pacjenta, worki samorozprężalne, butle tlenowe, itp.
  • Zestaw do unieruchomień, tj.: deska ortopedyczna, szyny oraz kołnierze unieruchamiające,
  • Zestaw opatrunków, tj.: bandaże, gazy, hydrożele, codofixy, przylepce i inne,
  • Sprzęty pomiarowe, tj. pulsoksymetr, ciśnieniomierz, termometr,
  • Zestawy do ochrony pacjenta, tj. koce termoizolacyjne, folie oraz worki ratunkowe,
  • Istnieje również możliwość podstawienia ambulansu Pogotowia Ratunkowego.

Pierwsza Pomoc w miejscu pracy

Każdy pracodawca w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy ma obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, zawiadomienie o wypadku okręgowego inspektora pracy (w przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego bądź zbiorowego), powołać zespół powypadkowy oraz sporządzić protokół powypadkowy.

Według GUS do najczęstszych wypadków w 2020 r. należały zderzenia z bądź uderzenia w nieruchomy obiekt – ponad 30% wypadków, uderzenie przez obiekt będący w ruchu – ponad 20% czy kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym – około 19%. Każdy z tych wypadków może być wypadkiem lekkim oraz ciężkim. W związku z tym udzielenie prawidłowej Pierwszej Pomocy po wypadku jest kluczowym elementem, który zminimalizuje czas hospitalizacji oraz zwiększy szansę na przeżycie. 

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy dla pracowników

Dodatkową korzyścią z posiadania Ratownika Medycznego w miejscu wykonywania pracy, niesie ze sobą możliwość przeprowadzenia cyklicznych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Masz pytania dotyczące naszych usług?
Zapraszamy do kontaktu!
Paweł Cygan

Formularz kontaktowy