Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Ratownik Kwalifikowanej Pierwsze Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przeznaczony dla osób współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj.:

  • Strażacy,
  • Żołnierze,
  • Ratownicy WOPR,
  • Ratownicy GOPR,
  • Ratownicy TOPR,
  • Policjanci,
  • Straż Graniczna. 

Szkolenie prowadzone głownie w trybie weekendowym, przez 3 soboty/niedziele z rzędu – łącznie 66 godzin lekcyjnych podzielonych na 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych realizowanych w grupach maksymalnie 6 osobowych. 

Nowoczesne podejście do kursu realizujemy poprzez system symulacji medycznych, które obejmują prowadzenie szkoleń w warunkach zbliżonych do tych spotykanych na miejscu zdarzenia, gdzie pojawia się stres, trudne warunki terenowe, pogodowe, oraz sytuacje z utrudnionym dostępem do osoby  poszkodowanej uwięzionej w samochodzie.