[Część Praktyczna] Założenia dotyczące KPP – Założenie 3: Masywne krwawienie