[Część Praktyczna] Założenia dotyczące KPP – Założenie 2: BLS Dziecko