Seminarium

Kliknij w interesującą Cię tematykę seminarium i dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Wybierz temat seminarium i wykup miejsce już teraz. 

Standardy postępowania w stanach zagrożenia życia u dzieci

Założenia:

 • Algorytm zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
 • Farmakologia w NZK
 • Zaburzenia rytmu serca – pacjent niewydolny hemodynamicznie
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Urazy w pediatrii
 • Scenariusze symulowane

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • stosuje algorytm zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
 • posiada wiedzę o możliwych zastosowaniach farmakologii w NZK
 • zna przyczyny zaburzeń rytmu serca u pacjenta niewydolnego hemodynamicznie
 • zna powody nagłego zatrzymania krążenia
 • rozpoznaje i kwalifikuje urazy w pediatrii
 • wykazuje się doświadczeniem i nabytą wiedza podczas symulowanych scenariuszy

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Założenia:

 • Rozpoznawanie dziecka w stanie życia – stany nagłe w pediatrii
 • Schemat Badania ABCDE
 • Wprowadzenia do BLS + AED
 • Postępowanie w niedrożności górnych dróg oddechowych / zabezpieczenie dróg oddechowych/tlenoterapia
 • Scenariusze symulowane w postępowaniu przedszpitalnym w NZK
 • NLS (postępowanie w niewydolności oddechowej / zatrzymaniu krążenia u noworodka

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • poprawnie rozpoznaje i ocenia stan dziecka – stany nagłe w pediatrii
 • wykazuje się wiedzą i stosuje schemat badania ABCDE
 • posiada wiedzę w zakresie BLS + AED
 • stosuje prawidłowe techniki w zakresie udrożnienia górnych dróg oddechowych
 • zabezpiecza drogi oddechowe i potrafi wdrożyć tlenoterapię
 • wykazuje się nabytą wiedzą podczas scenariuszy symulowanych w postępowaniu przedszpitalnym w NZK
 • prawidłowo przeprowadza procedury związane z NLS (postępowanie w niewydolności oddechowej / zatrzymaniu krążenia u noworodka)

Standardy postępowania w stanach zagrożenia życia

Założenia:

 • Leki stosowane w resuscytacji
 • Drogi podawania leków, dostęp doszpikowy – ćwiczenia praktyczne
 • Algorytm ALS
 • Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne – ćwiczenia praktyczne
 • Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia
 • Zatrzymanie krążenia w praktyce przedszpitalne – ćwiczenia praktyczne

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • posiada wiedzę jakie leki są stosowane w resuscytacji
 • zna drogi podawania leków, poprzez ćwiczenia praktyczne potrafi podać je doszpikowo
 • stosuje zaawansowane czynności resuscytacyjne – algorytm ALS
 • posiada wiedzę z zakresu odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia
 • podczas ćwiczeń praktycznych prawidłowo przeprowadza czynności resuscytacyjne związane z zatrzymaniem krążenia

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

Założenia:

 • Schemat badania ABCDE
 • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych
 • Wymiana gazowa i podstawy gazometrii, wykorzystanie respiratora oraz zastosowanie kapnometrii /kapnografii
 • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i wentylacja pacjenta – ćwiczenia praktyczne
 • Zaburzenia hemodynamiczne, rozpoznanie oraz stanów zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami rytmu serca
 • Kardiowersja i elektrostymulacja – ćwiczenia praktyczne

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • wykazuje się wiedzą z zastosowania schematu badania ABCDE
 • prawidłowo zabezpiecza drożność dróg oddechowych
 • posiada wiedzę z zakresu wymiany gazowej i podstaw gazometrii, wykorzystania respiratora oraz zastosowania kapnometrii /kapnografii
 • zabezpiecza drożność dróg oddechowych i wentylację pacjenta – ćwiczenia praktyczne
 • posiada wiedzę na temat zaburzeń hemodynamicznych, rozpoznania oraz stanów zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami rytmu serca
 • stosuje metody kardiowersji i elektrostymulacji – ćwiczenia praktyczne

Klasyfikacja OZW wg ESC:

 • IV nowa definicja zawału mięsnia sercowego 2018
 • Rozpoznawanie OZW (STEMI,LBBB, RBBB,STEMI a przetrwałe LBBB, STEMI  a stymulator serca)
 • Klinika zawału mięśnia sercowego(objawy niedokrwienia, Zawał serca typ 1,2,3 – wg ESC, ponowny zawał serca, dorzut zawału).
 • Zespół Takotsubo
 • Zawał pnia lewej tętnicy wieńcowej
 • Klinicznie „niemy” przebyty zawał serca
 • Wzrost troponin a choroby współistniejące
 • Zawał przedsionka
 • Różnicowanie bólu w klatce piersiowej:
 • Pochodzenie bólu w klatce piersiowej(wnętrze klatki piersiowej, szyja i ściana klatki piersiowej, jama brzuszna)
 • Wybrane  przyczyny  bólu w klatce piersiowej.
 • Farmakoterapia OZW w przypadku ZRM typ P
  • H
  • A
  • K
  • T
  • O
  • N
  • O
  • B
 • Rozpoznawanie ostrych zespołów wieńcowych na  przykładowych elektrokardiogramach

Studium przypadków 

 • Ostre zespoły wieńcowe – ćwiczenia praktyczne na fantomach szkoleniowych
 • Ból w klatce piersiowej – nie tylko OZW –  ćwiczenia praktyczne na fantomach szkoleniowych
 • Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu OZW –  ćwiczenia praktyczne na fantomach szkoleniowych  
 • Omówienie kursu, przedstawienie tematów oraz ich realizacji
 • Zabezpieczanie miejsca zdarzenia
 • Urazy czaszkowo-mózgowe i kręgosłupa
 • Urazy klatki piersiowej, pleców i brzucha
 • Urazy kończyn (krwotoki, złamania, amputacje)
 • Ćwiczenia w zabezpieczaniu urazów na manekinach
 • Procedura postępowania z chorym we wstrząsie
 • Procedura postępowania w oparzeniach
 • Zatrzymanie krążenia w urazach
 • Omówienie sposobów “pakowania” i zabezpieczania folią NRC
 • Wykorzystanie koca typu BLIZZARD. – walka z hipotermią
 • Ćwiczenia w wykonywaniu scenek wraz z pakowaniem folia NRC, blizzard

Cena seminarium: 390 zł
Liczba punktów edukacyjnych: 16

Wybierz datę oraz miejsce kursu z listy poniżej, a następnie przejdź do realizacji rezerwacji.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.