Stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała + Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego

Stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała + Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce zespołów Ratownictwa Medycznego

Założenia:​

 • Zabezpieczanie miejsca zdarzenia
 • Urazy czaszkowo-mózgowe i kręgosłupa
 • Urazy klatki piersiowej, pleców i brzucha
 • Urazy kończyn (krwotoki, złamania, amputacje)
 • Ćwiczenia w zabezpieczaniu urazów na manekinach
 • Procedura postępowania z chorym we wstrząsie
 • Procedura postępowania w oparzeniach
 • Zatrzymanie krążenia w urazach
 • Omówienie sposobów “pakowania” i zabezpieczania folią NRC
 • Wykorzystanie koca typu BLIZZARD. – walka z hipotermią
 • Ćwiczenia w wykonywaniu scenek wraz z pakowaniem folia NRC, blizzard

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • zabezpiecza miejsce zdarzenia, dokonuje oceny wstępnej i przeprowadza konieczne badania
 • rozpoznaje i kwalifikuje urazy czaszkowo-mózgowe i kręgosłupa
 • rozpoznaje i kwalifikuje urazy klatki piersiowej, pleców i brzucha
 • rozpoznaje i kwalifikuje urazy kończyn (krwotoki, złamania, amputacje)
 • wykonuje ćwiczenia w zabezpieczaniu urazów na manekinach
 • zna i stosuje procedury postępowania z chorym we wstrząsie, z zatrzymaniem krążenia oraz w urazie
 • właściwie wykorzystuje folię NRC podczas okrywania i zabezpieczania poszkodowanego
 • wykorzystuje koc typu BLIZZARD podczas walki z hipotermią
 • wykonuje ćwiczenia w wykonywaniu scenek wraz z pakowaniem folia NRC, blizzard