Ostre zespoły wieńcowe – ćwiczenia symulowane

Ostre zespoły wieńcowe + ćwiczenia symulowane

Założenia:

 • Klasyfikacja OZW wg ESC
 • Różnicowanie bólu w klatce piersiowej
 • Wybrane przyczyny bólu w klatce piersiowej
 • Farmakoterapia OZW w przypadku ZRM
 • Rozpoznawanie ostrych zespołów wieńcowych na przykładowych elektrokardiogramach
 • Studium przypadków
 • Ostre zespoły wieńcowe ćwiczenia praktyczne na fantomach szkoleniowych
 • Ból w klatce piersiowej nie tylko OZW ćwiczenia praktyczne na fantomach szkoleniowych
 • Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu OZW ćwiczenia
  praktyczne na fantomach szkoleniowych

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • stosuje klasyfikację OZW wg ESC
 • potrafi różnicować ból w klatce piersiowej
 • posługuje się wiedzą na temat wybranych przyczyn bólu w klatce piersiowej
 • posiada wiedzę o metodach farmakologicznych OZW w przypadku ZRM
 • rozpoznaje ostre zespoły wieńcowe na przykładowych elektrokardiogramach
 • zapoznał się z wybranymi przypadkami zachorowań
 • umie przeprowadzić na fantomach szkoleniowych pierwszą pomoc w przypadku ostrych zespołów wieńcowych oraz bóli w klatce piersiowej różnego pochodzenia
 • umie przeprowadzić na fantomach szkoleniowych ćwiczenia z zakresu zatrzymania krążenia w zakresie OZW