Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Dla Służb Mundurowych

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Kurs dla Służb Mundurowych

Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc to kurs przeznaczony dla pracowników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Kurs trwa 66 godzin lekcyjnych, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych realizowanych w grupach maksymalnie 6 osobowych.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizuje zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z największym w Polsce doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

Podejście do kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Nowoczesne oraz nieszablonowe podejście do kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizujemy poprzez system symulacji medycznych, które obejmują prowadzenie szkoleń w warunkach zbliżonych do tych spotykanych na miejscu zdarzenia, gdzie pojawia się stres, trudne warunki terenowe, pogodowe, oraz sytuacje z utrudnionym dostępem do osoby poszkodowanej uwięzionej w samochodzie. Wszystkie sesje symulacyjne nagrywane będą w systemie audio-wideo, co ułatwi późniejszą analizę działań kursantów na miejscu zdarzenia.

Prowadzenie symulacji medycznych ma na celu przybliżyć kursantom nie tylko same czynności wykonywane podczas akcji ratunkowej ale również aspekt stresu, warunków pogodowych, wyczerpania fizycznego, które mogą utrudnić niesienie pomocy osobą potrzebującym. 

Jako nieliczna na rynku szkoleniowym posiadamy nowoczesne fantomy symulacyjne, które przyśpieszają naukę medycznych czynności ratunkowych, jak również posiadają możliwość uzyskania szczegółowej informacji zwrotnej o poprawności wykonania szkolonych umiejętności. 

Ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kończy się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu Ratownika (ważne 3 lata) co potwierdza certyfikat ukończenia kursu KPP. Organizujemy także Re-certyfikację kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, która trwa jeden dzień. Zaczyna się 6-ścio godzinnym repetytorium, które ma na celu przypomnienie kursantom podstaw z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Po części szkolącej uczestnicy przystępują do egzaminu teoretycznego, oraz praktycznego.

Po zaliczeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kursant:

  • zachowuje zasady i procedury bezpieczeństwa na miejscu wypadku
  • ocenia skalę zagrożeń dla siebie i poszkodowanego, wdraża prawidłowy algorytm ratowniczy
  • przeprowadza we właściwy sposób wywiad ratowniczy oraz badanie wstępne i szczegółowe
  • udziela pierwszej pomocy nieprzytomnemu,
  • umie przeprowadzić reanimację/resuscytację noworodka, dziecka i człowieka dorosłego
  • umie udzielić pierwszej pomocy w różnych stanach nagłych takich jak: wypadki komunikacyjne, krwotoki, udary, zawały mięśnia sercowego, zatrucia, wstrząsy, rany, złamania, omdlenia, zachłyśnięcia, porażeniu prądem, obrażeniach różnego stopnia głowy i kończyn.
  • potrafi  w poprawny sposób stosować działania ratownicze i  ewakuacyjne  podczas zdarzeń masowych

Szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy prowadzone są w różnych miastach Polski, szczególnie w województwie Podkarpackim, Małopolskim i Śląskim.

  • Nie znalazłeś dogodnego terminu lub miejsca?
  • Masz grupę osób chętnych na szkolenie?
  • Chciałbyś zorganizować kurs na swoim terenie?
oferta