SEMINARIUM ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH

Seminarium składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnik zapozna się z następującymi zagadnieniami:

  • Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS.
  • Zaopatrzenie dróg oddechowych.
  • Rozpoznawanie zaburzeń rytmu oraz farmakoterapia.
  • Defibrylacja, kardiowersja, stymulacja.
  • poznanie kryteriów, procedur i zasad dotyczących współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;
  • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych / podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hipowolemia, zaburzenia elektrolitowe/

Część praktyczną szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych” wchodzą dwa odrębne seminaria, w których po jednodniowej części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych.