SEMINARIUM ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH

Seminarium składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnik zapozna się z następującymi zagadnieniami:

Część praktyczną szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych” wchodzą dwa odrębne seminaria, w których po jednodniowej części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych.

TERMINARZ SAMINARIÓW