SEMINARIUM ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH

Seminarium składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnik zapozna się z następującymi zagadnieniami:

  • Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS.
  • Zaopatrzenie dróg oddechowych.
  • Rozpoznawanie zaburzeń rytmu oraz farmakoterapia.
  • Defibrylacja, kardiowersja, stymulacja.
  • poznanie kryteriów, procedur i zasad dotyczących współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;
  • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych / podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hipowolemia, zaburzenia elektrolitowe/

Część praktyczną szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych” wchodzą dwa odrębne seminaria, w których po jednodniowej części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych.

16
punktów

Za uczestnictwo oraz zaliczenie kursu przysługuje liczba 16 punktów edukacyjnych

TERMINY

Najbliższe szkolenia już wkrótce.

  • Nie znalazłeś dogodnego terminu lub miejsca?
  • Masz grupę osób chętnych na szkolenie?
  • Chciałbyś zorganizować kurs na swoim terenie?
oferta