Kadra

 

Rafał Cygan

instruktor

lekarz Specjalista Chirurgii Ogólnej . W 2004 ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej Wydział Lekarski.Od 2012 Specjalista Chirurgii Ogónej . W 2009 roku zaczął pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala St.Żeromskiego. Od 2006 roku pracuje na oddziale Chirurgii Ogólnej. Od początku swej pracy działał czynnie jako lekarz w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. Posiada aktualne szkolenia[...]

Full Profile ...

Patryk Urbańczyk

instruktor

żołnierz zawodowy i ratownik medyczny, absolwent Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na kierunku Ratownictwo Medyczne. Weteran misji wojskowych w Iraku i Afganistanie jako żołnierz pododdziałów bojowych w strukturach sił NATO. W swojej macierzystej jednostce powietrznodesantowej szkoli żołnierzy z zakresu ratownictwa pola walki

Full Profile ...

Paweł Cygan

instruktor

ratownik medyczny, instruktor EFR, strażak. Absolwent Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu o kierunku „Ratownictwo medyczne”. Studia ukończył w 2013 roku. W roku 2011 ukończył kurs pierwszej pomocy EFR. Dwa lata później ukończył międzynarodowy kurs instruktorski Emergency First Responcse z siedzibą organizacji w Bristolu. Od 2001 roku jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach, która wchodzi w skład Krajowego Systemu[...]

Full Profile ...

Marcin Sitarz

instruktor

ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy z międzynarodowymi uprawnieniami Emergency First Responce, od 2008 roku działa czynnie jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, absolwent licznych kursów z zakresu Ratownictwa medycznego m.in. Primary Care with AED, Secondary Care, Care for Children, instruktor z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy szkoli służby ratunkowe wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, absolwent PPWSZ w[...]

Full Profile ...

Karol Bagiński

instruktor

od 2008 roku jako ratownik medyczny służy pomocą potrzebującym w ramach państwowego systemu Ratownictwa Medycznego, od 2013 roku również jako dyspozytor medyczny w Centrum Dyspozytorskim w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. W 2008r. ukończył kurs młodszego ratownika WOPR a od 2012 roku przynależy również do Grupy Beskidzkiej GOPR, gdzie jako instruktor prowadzi szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ta trudna i wymagająca[...]

Full Profile ...

Mateusz Zwierczyk

instruktor

strażak Państwowej Straży Pożarnej, ratownik medyczny. Absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w 2010 roku. W 2013 ukończył Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na kierunku Ratownictwo Medyczne. Absolwent wielu kursów ratowniczych, m.in. kursu ratownika pod pokładem śmigłowca, kursu ratownictwa wysokościowego PSP. Posiada międzynarodowe certyfikaty takie jak BLS -AED, PALS, ITLS. Na co dzień pracuje w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3[...]

Full Profile ...