Webinarium “Farmakoterapia”
Dostęp
Brak dostępu
Cena
100 zł
Rozpocznij

Nazwa webinarium: Farmakoterapia
Czas trwania: 3h
Liczba punktów edukacyjnych: 10
Forma kursu: On-line
Forma zaliczenia: Test sprawdzający wiedzę (10 pytań z puli 20, wymagane 70% poprawnych odpowiedzi)