SEMINARIUM-EKG

Seminarium składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.W części teoretycznej uczestnik zapozna się z następującymi zagadnieniami:

  • Składowe zapisu EKG – załamki, odstępy, odcinki, morfologia załamków w poszczególnych odprowadzeniach EKG.
  • Zaburzenia rytmu serca – bradyarytmie(Niewydolność węzła zatokowego,, zaburzenia przewodzenia: bloki przedsionkowo-komorowe i bloki w obrębie pęczka Hisa, rytm sztucznego rozrusznika, podstawowe zaburzenia pracy stymulatora serca).
  • Zaburzenia rytmu serca – tachyarytmie(dodatkowe pobudzenia nadkomorowe i komorowe, częstoskurcze komorowe i nadkomorowe, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcze przedsionkowe, preekscytacja).
  • Zmiany niedokrwienne w zapisie EKG.
  • Inne jednostki chorobowe (Zatorowość płucna, zaburzenia elektrolitowe).
  • Kardiowersja i stymulacja przez skórna.

Część praktyczna szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą „EKG” wchodzą dwa odrębne seminaria w których po jednodniowej części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych w tachy i bradyarytmiach oraz innych nagłych stanach kardiologicznych