SEMINARIUM-EKG

Seminarium składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.W części teoretycznej uczestnik zapozna się z następującymi zagadnieniami:

Część praktyczna szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą „EKG” wchodzą dwa odrębne seminaria w których po jednodniowej części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych w tachy i bradyarytmiach oraz innych nagłych stanach kardiologicznych

TERMINARZ SAMINARIÓW