Pakiet II seminarium obejmuje seminaria z tematyki EKG oraz ostrych zespołów wieńcowych

SEMINARIUM EKG

Seminarium składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

części teoretycznej uczestnik zapozna się z następującymi zagadnieniami:

 • Składowe zapisu EKG – załamki, odstępy, odcinki, morfologia załamków w poszczególnych odprowadzeniach EKG,
 • Zaburzenia rytmu serca – bradyarytmie (niewydolność węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia: bloki przedsionkowo-komorowe i bloki w obrębie pęczka Hisa, rytm sztucznego rozrusznika, podstawowe zaburzenia pracy stymulatora serca),
 • Zaburzenia rytmu serca – tachyarytmie (dodatkowe pobudzenia nadkomorowe i komorowe, częstoskurcze komorowe i nadkomorowe, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcze przedsionkowe, preekscytacja).,
 • Zmiany niedokrwienne w zapisie EKG,
 • Inne jednostki chorobowe (zatorowość płucna, zaburzenia elektrolitowe),
 • Kardiowersja i stymulacja przez skórna.

Część praktyczną szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia. 

SEMINARIUM OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE

Tematyka szkolenia skupia się na rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych oraz wdrażaniu medycznych czynności ratunkowych. Moduł szkolenia podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną.

części teoretycznej szkolenia uczestnik zapozna się między innymi z:

 • IV nową definicją zawału mięśnia sercowego 2018,
 • Rozpoznawaniem OZW (STEMI, LBBB, RBBB, STEMI a przetrwałe LBBB, STEMI a stymulator serca),
 • Umiejscowieniem zawałów wg ESC
 • RVAMI
 • Kliniką zawału mięśnia sercowego(objawy niedokrwienia,Zawał serca typ 1,2,3 – wg ESC, ponowny zawał serca, dorzut zawału).
 • Zespołem Takotsubo
 • Zawałem pnia lewej tętnicy wieńcowej
 • Klinicznie „niemym” przebytym zawałem serca
 • Wzrostem troponin a chorobami współistniejącymi
 • Zawałem przedsionka
 • Diagnostyką różnicową bóli w klatce piersiowej
 • Farmakoterapią OZW wg schematu HAKTONOB


Więcej informacji:

Liczba punktów edukacyjnych:

16

Data seminarium:

Informacje dostępne wkrótce! 

Miejsce:

Koszt:

350 zł

(przy zapisie na 1 seminarium)

Zainteresowany seminarium? Zapisz się już teraz!

Uwaga! Przy zapisie na większą liczbę seminarium cena pojedynczego seminarium jest niższa. Więcej informacji otrzymasz na stronie formularza zapisu.