Szkolenia dla ratowników medycznych

Szkolenia dla Ratowników Medycznych

W ofercie szkoleń dla Ratowników Medycznych mamy kurs doskonalący ratowników medycznych, a także szereg seminarium dotyczących różnych schorzeń medycznych tj. ostre zespoły wieńcowe, stany nagłe w położnictwie czy zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych.

Statystyki mówią:

Według danych GUS w 2018 r. w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego działało 1541 zespołów ratownictwa medycznego, 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i 230 szpitalnych oddziałów ratunkowych.