Szkolenia medyczne dla każdego

Kurs Pierwszej Pomocy oraz Kurs Ratownictwa Drogowego dla każdego

Pierwszą pomocą nazywamy zespół czynności wykonywanych w razie urazu, wypadku bądź nagłego ataku choroby w celu ochrony zdrowia oraz życia poszkodowanego, a także zminimalizowania następstw, przed udzieleniem specjalistycznej pomocy medycznej. Pierwsza pomoc jest bardzo ważna – nie udzielenie jej przez osoby będące świadkami wypadku bardzo często powoduje śmierć. Drugim rodzajem kursu dla każdego jest kurs Ratownictwa Drogowego. Przeznaczony jest dla kierowców oraz osób związanych bezpośrednio z motoryzacją oraz transportem.