Strefa wiedzy – dla Ratowników Medycznych

Odma opłucna – czym jest, jak ją zdrenować?

Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnej, znajdującego się pomiędzy opłucną płucną, a opłucną ścienną. W wyniku przedostania się tam powietrza może dojść do wzrostu ciśnienia i zapadnięciu się płuca co może skutkować znacznym pogorszeniem wymiany gazowej. Pogłębiający się wzrost ciśnienia doprowadza do przesunięciu się śródpiersia i znacznego pogorszenia napływy żylnego, co w konsekwencji […]