SEMINARIUM USG

Seminarium poświęcone ultrasonografii w Stanach zagrożenia. Nauka protokołu EFAST, pozwalającego ocenić brzuch i klatkę piersiową pacjenta celem potwierdzenia bądź wykluczenia zmian zagrażających zdrowiu i życiu. Szybkie nieinwazyjne badanie. Świetne uzupełnienie obrazu klinicznego pacjenta.

warsztaty USG

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą zastosowanie Ultrasonografii w Ratownictwie wchodzą dwa odrębne  seminaria w których po jednodniowej  części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych wokół szeroko pojętej tematyki stanów zagrożenia życia w zastosowaniu Ultrasonografii w ratownictwie.

TERMINARZ SAMINARIÓW