SEMINARIUM USG

Seminarium poświęcone ultrasonografii w Stanach zagrożenia. Nauka protokołu EFAST, pozwalającego ocenić brzuch i klatkę piersiową pacjenta celem potwierdzenia bądź wykluczenia zmian zagrażających zdrowiu i życiu. Szybkie nieinwazyjne badanie. Świetne uzupełnienie obrazu klinicznego pacjenta.

warsztaty USG
  • Ocenisz serce pod kątem płynu w worku osierdziowym, cech przeciążenia komór.
  • Rozpoznasz potencjalną hipowolemię / zatorowość płucną.
  • Potwierdzisz obecność płynu w jamie brzusznej.
  • Ocenisz płuca pod kątem odmy/obrzęku płuc.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą zastosowanie Ultrasonografii w Ratownictwie wchodzą dwa odrębne  seminaria w których po jednodniowej  części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych wokół szeroko pojętej tematyki stanów zagrożenia życia w zastosowaniu Ultrasonografii w ratownictwie.