SEMINARIUM - STANY NAGŁE W POŁOŻNICTWIE

Tematyka szkolenia skupia się na medycznych czynnościach ratunkowej wobec kobiet w ciąży, począwszy od I trymestru a skończywszy na odbieraniu porodu. Szkolenie podzielone jest na dwie części – teoretyczną i praktyczną. 

pregnant

W części I szkolenia  uczestnik  zapozna się z następującymi zagadnieniami teoretycznymi:

Część II szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia 

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą STANY NAGŁE W POŁOŻNICTWIE wchodzą dwa odrębne  seminaria w których po jednodniowej  części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych wokół szeroko pojętej tematyki nagłych stanów w położnictwie.

TERMINARZ SAMINARIÓW