SEMINARIUM - STANY NAGŁE W POŁOŻNICTWIE

Tematyka szkolenia skupia się na medycznych czynnościach ratunkowej wobec kobiet w ciąży, począwszy od I trymestru a skończywszy na odbieraniu porodu. Szkolenie podzielone jest na dwie części – teoretyczną i praktyczną. 

pregnant

W części I szkolenia  uczestnik  zapozna się z następującymi zagadnieniami teoretycznymi:

  • Krwawienia w I, II, III trymestrze ciąży (poronienie, ciąża pozamaciczna, przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego, łożysko przodujące, pęknięcie macicy)
  • Krwotoki w połogu (Atonia macicy, uszkodzenie dróg rodnych)
  • Wstrząs septyczny
  • Przełom tarczycowy
  • Zator wodami płodowymi
  • Powikłania nadciśnienia indukowanego ciążą (Rzucawka, Zespół HELLP, Zespół DIC)
  • Wypadnięcie pępowiny
  • Inne stany nagłe w ginekologii (Skręcenie torbieli jajnika, Pęknięcie jajnika, Krwotok maciczny)
  • Poród w warunkach ZRM

Część II szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na fantomach związane z tematyką szkolenia 

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą STANY NAGŁE W POŁOŻNICTWIE wchodzą dwa odrębne  seminaria w których po jednodniowej  części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych wokół szeroko pojętej tematyki nagłych stanów w położnictwie.