SEMINARIUM - OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE

Tematyka szkolenia skupia się na rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych oraz wdrażaniu medycznych czynności ratunkowych. Moduł szkolenia podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną.

W części teoretycznej szkolenia  uczestnik  zapozna się między innymi z:

Cześć II szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na najwyższej jakości fantomach.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą ostre zespoły wieńcowe wchodzą dwa odrębne  seminaria w których po jednodniowej  części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych wokół szeroko pojętej tematyki OZW.

TERMINARZ SAMINARIÓW