SEMINARIUM - OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE

Tematyka szkolenia skupia się na rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych oraz wdrażaniu medycznych czynności ratunkowych. Moduł szkolenia podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną.

W części teoretycznej szkolenia  uczestnik  zapozna się między innymi z:

 • IV nową definicją zawału mięśnia sercowego 2018
 • Rozpoznawaniem OZW (STEMI,LBBB, RBBB,STEMI a przetrwałe LBBB, STEMI a stymulator serca)
 • Umiejscowieniem zawałów wg ESC
 • RVAMI
 • Kliniką zawału mięśnia sercowego(objawy niedokrwienia,Zawał serca typ 1,2,3 – wg ESC, ponowny zawał serca, dorzut zawału).
 • Zespołem Takotsubo
 • Zawałem pnia lewej tętnicy wieńcowej
 • Klinicznie „niemym” przebytym zawałem serca
 • Wzrostem troponin a chorobami współistniejącymi
 • Zawałem przedsionka
 • Diagnostyką różnicową bóli w klatce piersiowej
 • Farmakoterapią OZW wg schematu HAKTONOB

Cześć II szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na najwyższej jakości fantomach.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą ostre zespoły wieńcowe wchodzą dwa odrębne  seminaria w których po jednodniowej  części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych wokół szeroko pojętej tematyki OZW.

16
punktów

Za uczestnictwo oraz zaliczenie kursu przysługuje liczba 16 punktów edukacyjnych

TERMINY

Najbliższe szkolenia już wkrótce.

 • Nie znalazłeś dogodnego terminu lub miejsca?
 • Masz grupę osób chętnych na szkolenie?
 • Chciałbyś zorganizować kurs na swoim terenie?
oferta