SEMINARIUM - OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE

Tematyka szkolenia skupia się na rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych oraz wdrażaniu medycznych czynności ratunkowych. Moduł szkolenia podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną.

W części teoretycznej szkolenia  uczestnik  zapozna się między innymi z:

 • IV nową definicją zawału mięśnia sercowego 2018
 • Rozpoznawaniem OZW (STEMI,LBBB, RBBB,STEMI a przetrwałe LBBB, STEMI a stymulator serca)
 • Umiejscowieniem zawałów wg ESC
 • RVAMI
 • Kliniką zawału mięśnia sercowego(objawy niedokrwienia,Zawał serca typ 1,2,3 – wg ESC, ponowny zawał serca, dorzut zawału).
 • Zespołem Takotsubo
 • Zawałem pnia lewej tętnicy wieńcowej
 • Klinicznie „niemym” przebytym zawałem serca
 • Wzrostem troponin a chorobami współistniejącymi
 • Zawałem przedsionka
 • Diagnostyką różnicową bóli w klatce piersiowej
 • Farmakoterapią OZW wg schematu HAKTONOB

Cześć II szkolenia stanowią ćwiczenia symulowane na najwyższej jakości fantomach.

W skład modułu szkoleniowego pod nazwą ostre zespoły wieńcowe wchodzą dwa odrębne  seminaria w których po jednodniowej  części teoretycznej drugi dzień stanowi odrębne seminarium skupiające się na medycznych czynnościach ratunkowych wokół szeroko pojętej tematyki OZW.