Paweł Cygan

ratownik medyczny, instruktor EFR, strażak. Absolwent Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu o kierunku „Ratownictwo medyczne”. Studia ukończył w 2013 roku. W roku 2011 ukończył kurs pierwszej pomocy EFR. Dwa lata później ukończył międzynarodowy kurs instruktorski Emergency First Responcse z siedzibą organizacji w Bristolu. Od 2001 roku jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach, która wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.