Marcin Sitarz

ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy z międzynarodowymi uprawnieniami Emergency First Responce, od 2008 roku działa czynnie jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, absolwent licznych kursów z zakresu Ratownictwa medycznego m.in. Primary Care with AED, Secondary Care, Care for Children, instruktor z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy szkoli służby ratunkowe wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, absolwent PPWSZ w Nowym Targu gdzie ukończył studia na kierunku Ratownictwo Medyczne.