Re-certyfikacja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – Świnna – 08.03.2020 r.

W dniu wczorajszym przeprowadziliśmy re-certyfikację na terenie OSP Świnna. Udział w szkoleniu wzięło kilkinastu z terenu gminy Świnna. Strażacy jak zwykle nie zawiedli zaangażowaniem, oraz poziomem jaki zaprezentowali podczas egzaminu co skutkowało 100 % zdaniem egzaminu. Dziękujemy zarówno Wam jak i władzom Gminy za zaufanie.

POWODZENIA RATOWNICY!!!!!!