Kurs internetowy “Farmakologia dla Ratowników Medycznych”

Dostęp do kursu internetowego “Farmakoterapia”

Nazwa webinarium: Farmakoterapia
Czas trwania: 3h
Liczba punktów edukacyjnych: 10
Forma: On-line
Cena: 100 zł