Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci + Standardy postępowania w stanach zagrożenia życia u dzieci

Standardy postępowania w stanach zagrożenia życia u dzieci

Założenia:

 • Algorytm zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
 • Farmakologia w NZK
 • Zaburzenia rytmu serca – pacjent niewydolny hemodynamicznie
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Urazy w pediatrii
 • Scenariusze symulowane

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • stosuje algorytm zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
 • posiada wiedzę o możliwych zastosowaniach farmakologii w NZK
 • zna przyczyny  zaburzeń rytmu serca  u pacjenta niewydolnego hemodynamicznie
 • zna powody nagłego zatrzymania krążenia
 • rozpoznaje i kwalifikuje urazy w pediatrii
 • wykazuje się doświadczeniem i  nabytą wiedza podczas symulowanych scenariuszy

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Założenia:

 • Rozpoznawanie dziecka w stanie życia – stany nagłe w pediatrii
 • Schemat Badania ABCDE
 • Wprowadzenia do BLS + AED 
 • Postępowanie w niedrożności górnych dróg oddechowych / zabezpieczenie dróg oddechowych/tlenoterapia
 • Scenariusze symulowane w postępowaniu przedszpitalnym w NZK
 • NLS (postępowanie w niewydolności oddechowej / zatrzymaniu krążenia u noworodka

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • poprawnie rozpoznaje i ocenia stan dziecka – stany nagłe w pediatrii
 • wykazuje się wiedzą i stosuje schemat badania ABCDE
 • posiada wiedzę w zakresie BLS + AED
 • stosuje prawidłowe techniki w zakresie udrożnienia górnych dróg oddechowych
 • zabezpiecza  drogi oddechowe i potrafi wdrożyć tlenoterapię
 • wykazuje się nabytą wiedzą podczas scenariuszy symulowanych w postępowaniu przedszpitalnym w NZK
 • prawidłowo przeprowadza procedury związane z  NLS (postępowanie w niewydolności oddechowej / zatrzymaniu krążenia u noworodka)

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Założenia:

 • Rozpoznawanie dziecka w stanie życia – stany nagłe w pediatrii
 • Schemat Badania ABCDE
 • Wprowadzenia do BLS + AED 
 • Postępowanie w niedrożności górnych dróg oddechowych / zabezpieczenie dróg oddechowych/tlenoterapia
 • Scenariusze symulowane w postępowaniu przedszpitalnym w NZK
 • NLS (postępowanie w niewydolności oddechowej / zatrzymaniu krążenia u noworodka

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • poprawnie rozpoznaje i ocenia stan dziecka – stany nagłe w pediatrii
 • wykazuje się wiedzą i stosuje schemat badania ABCDE
 • posiada wiedzę w zakresie BLS + AED
 • stosuje prawidłowe techniki w zakresie udrożnienia górnych dróg oddechowych
 • zabezpiecza  drogi oddechowe i potrafi wdrożyć tlenoterapię
 • wykazuje się nabytą wiedzą podczas scenariuszy symulowanych w postępowaniu przedszpitalnym w NZK
 • prawidłowo przeprowadza procedury związane z  NLS (postępowanie w niewydolności oddechowej / zatrzymaniu krążenia u noworodka)