Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne + Standardy postępowania w stanach zagrożenia życia

Standardy postępowania w stanach zagrożenia życia

Założenia:

 • Leki stosowane w resuscytacji
 • Drogi podawania leków, dostęp doszpikowy – ćwiczenia praktyczne
 • Algorytm ALS
 • Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne – ćwiczenia praktyczne
 • Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia
 • Zatrzymanie krążenia w praktyce przedszpitalne – ćwiczenia praktyczne

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • posiada wiedzę jakie leki są  stosowane w resuscytacji
 • zna drogi podawania leków, poprzez ćwiczenia praktyczne potrafi  podać je doszpikowo
 • stosuje zaawansowane czynności resuscytacyjne – algorytm ALS
 • posiada wiedzę z zakresu odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia
 • podczas ćwiczeń praktycznych prawidłowo przeprowadza czynności resuscytacyjne związane z zatrzymaniem krążenia

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

Założenia:

 • Schemat badania ABCDE
 • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych
 • Wymiana gazowa i podstawy gazometrii, wykorzystanie respiratora oraz zastosowanie kapnometrii /kapnografii
 • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i wentylacja pacjenta – ćwiczenia praktyczne
 • Zaburzenia hemodynamiczne, rozpoznanie oraz stanów zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami rytmu serca
 • Kardiowersja i elektrostymulacja – ćwiczenia praktyczne

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • wykazuje się wiedzą z zastosowania schematu badania ABCDE
 • prawidłowo zabezpiecza drożność dróg oddechowych
 • posiada wiedzę z zakresu wymiany gazowej i podstaw gazometrii, wykorzystania respiratora oraz zastosowania kapnometrii /kapnografii
 • zabezpiecza drożność dróg oddechowych i wentylację pacjenta  –  ćwiczenia praktyczne
 • posiada wiedzę na temat zaburzeń hemodynamicznych, rozpoznania oraz stanów zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami rytmu serca
 • stosuje metody kardiowersji i elektrostymulacji – ćwiczenia praktyczne