Ratownik Pola Walki + Elementy Ratownictwa Taktycznego w systemie Ratownictwa Medycznego

Ratownik Pola Walki

Założenia:

 • Zasady na których się opiera medycyna pola walki
 • Prezentacja sprzętu medycznego wykorzystywanego przez ratowników pola walki (CLS)
 • Protokół M.A.R.C.H.E.P.A.W.S.
 • Techniki zakładania stazy taktycznej
 • Techniki wykonywania – “wound packing”
 • Zabezpieczanie urazów głowy, szyi, brzucha

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • posiada wiedzę z zakresu zasad na których opiera  się medycyna pola walki
 • posiada wiedzę z zakresu użycia  sprzętu medycznego wykorzystywanego  przez ratowników pola walki (CLS)
 • zna protokół M.A.R.C.H.E.P.A.W.S. oraz potrafi go zastosować
 • stosuje techniki zakładania stazy taktycznej
 • stosuje techniki wykonywania – „wound packing”
 • przeprowadza w sposób prawidłowy zabezpieczenie urazów głowy, szyi i brzucha

Elementy Ratownictwa Taktycznego w systemie Ratownictwa Medycznego

Założenia:

 • Trening zakładania stazy taktycznej oraz “wound packing”
 • Zabezpieczanie oparzeń
 • Prewencja hipotermii
 • Unieruchamianie złamań
 • Udrażnianie dróg oddechowych (przyrządowe i bez przyrządowe)
 • Trening zgodny z algorytmem M.A.R.C.H.E.P.A.W.S.

Kursant po odbytym seminarium wie/umie/potrafi:

 • zakłada w sposób właściwy stazę taktyczną oraz „wound packing”
 • zabezpiecza w sposób prawidłowy różnego typu oparzenia
 • posiada wiedzę z zakresu prewencji hipotermii
 • poprawnie unieruchamia złamania
 • posiada wiedzę z zakresu udrażniania dróg oddechowych (przyrządowe i bez przyrządowe)
 • poprzez ćwiczenia stosuje trening zgodny z algorytmem M.A.R.C.H.E.P.A.W.S.