Kurs doskonalący ratowników medycznych (KDRM)

KURS DOSKONALĄCY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań Ratownika Medycznego.

CZAS TRWANIA KURSU DOSKONALĄCEGO
KDRM trwa 48  godzin  dydaktycznych  (1  godzina  =  45 min.) realizowany w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin zajęć dziennie) w tym 15 godzin poświęcone  na  zajęcia  teoretyczne  i  30  godzin  poświęcone  na  zajęcia  praktyczne  oraz  3 godziny na egzamin zaliczający kurs. Kurs doskonalący może być realizowany w jednym bloku (6 dni) lub może być podzielony na części (2 dni + 4 dni; 3 dni + 3 dni; 2 dni + 2 dni + 2 dni) jednakże cały program kursu doskonalącego musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

SZCZEGÓŁOWE CELE SZKOLENIA

120
punktów

Za uczestnictwo oraz zaliczenie kursu doskonalącego przysługuje liczba 120 punktów edukacyjnych