KURS DOSKONALĄCY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.K

CZAS TRWANIA KURSU DOSKONALĄCEGO
KDRM trwa 48  godzin  dydaktycznych  (1  godzina  =  45 min.) realizowany w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin zajęć dziennie) w tym 15 godzin poświęcone  na  zajęcia  teoretyczne  i  30  godzin  poświęcone  na  zajęcia  praktyczne  oraz  3 godziny na egzamin zaliczający kurs. Kurs doskonalący może być realizowany w jednym bloku (6 dni) lub może być podzielony na części (2 dni + 4 dni; 3 dni + 3 dni; 2 dni + 2 dni + 2 dni) jednakże cały program kursu doskonalącego musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

SZCZEGÓŁOWE CELE SZKOLENIA

120
punktów

Za uczestnictwo oraz zaliczenie kursu doskonalącego przysługuje liczba 120 punktów edukacyjnych

TERMINY SZKOLEŃ

Kraków ul. Wróżenicka (powiat Krakowski)

KURS DOSKONALĄCY
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

950
  • Kurs odbywa się w dniach:
    20.11.2021 - 25.11.2021 r.