KURS DOSKONALĄCY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.K

CZAS TRWANIA KURSU DOSKONALĄCEGO
KDRM trwa 48  godzin  dydaktycznych  (1  godzina  =  45 min.) realizowany w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin zajęć dziennie) w tym 15 godzin poświęcone  na  zajęcia  teoretyczne  i  30  godzin  poświęcone  na  zajęcia  praktyczne  oraz  3 godziny na egzamin zaliczający kurs. Kurs doskonalący może być realizowany w jednym bloku (6 dni) lub może być podzielony na części (2 dni + 4 dni; 3 dni + 3 dni; 2 dni + 2 dni + 2 dni) jednakże cały program kursu doskonalącego musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

SZCZEGÓŁOWE CELE SZKOLENIA

 • Usprawnienie pracy ratownika medycznego przez rozszerzenie, zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych podczas wykonywania czynności medycznych przez ratownika medycznego;
 • pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych umiejętności z zakresu postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego;
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących zasad korzystania ze środków łączności i sprzętu do nawigacji satelitarnej dla potrzeb systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • poznanie kryteriów, procedur i zasad dotyczących współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;
 • zapoznanie ratowników medycznych z organizacją systemu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach;
 • poznanie podstaw prawnych oraz zasad współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań;
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej podczas wykonywania zadań przez ratownika medycznego.

120
punktów

Za uczestnictwo oraz zaliczenie kursu doskonalącego przysługuje liczba 120 punktów edukacyjnych

TERMINY

Tarnów (powiat Tarnowski)

KURS DOSKONALĄCY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

790
 • Kurs odbywa się w dniach:
  06.07 - 08.07.2020 r.
  13.07 - 15.07.2020 r.

Tymbark (powiat Limanowski)

KURS DOSKONALĄCY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

700
 • Kurs odbywa się w dniach:
  31.07 - 02.08.2020 r.
  07.08 - 09.08.2020 r.

Częstochowa ( powiat Częstochowski)

KURS DOSKONALĄCY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

790
 • Kurs odbywa się w dniach:
  07.09 - 09.09.2020 r.
  14.09 - 16.09.2020 r.

Paszczyna (powiat Dębicki)

KURS DOSKONALĄCY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

700
 • Kurs odbywa się w dniach:
  18.09 - 20.09.2020 r.
  25.09 - 27.09.2020 r.
 • Nie znalazłeś dogodnego terminu lub miejsca?
 • Masz grupę osób chętnych na szkolenie?
 • Chciałbyś zorganizować kurs na swoim terenie?
oferta