Szkolenia medyczne dla służb mundurowych

Szkolenia dla Służb Mundurowych

W ofercie kursów dla Służb Mundurowych posiadamy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Manewry Ratownicze, a także kurs Ratownictwa Pola Walki na bazie TCCC. Nasze kursy są kierowanej do wszystkich rodzajów służb: Policji, Strażaków, Ratowników GOPR, WOPR oraz TOPR i innych. 

Statystyki mówią:

W Polsce występuje podział na 12 rodzajów służb mundurowych. Najbardziej zaufaną grupą służb są strażacy. W naszym kraju działa 16 250 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 4 341 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W samej OSP działa ogółem aż 696 653 osoby.